Du är välkommen
Lördagen den 25 oktober
Kl. 10.00.

Om du vill ha din båt i sjön längre än till arbetsdagen ber vi dig vänligen att flytta in den till en stolpplats om det är möjligt, senast den 24 okt.


Vänligen

Styrelsen