Välkommen till Viksbergs båtklubb!

 

Vi är en liten båtklubb med ca 100 medlemmar belägen längst in i Viksbergs viken strax 5km nordost om Södertälje.

 

Priser för 2024

Nyckeldep
300 kr
Medlemsavgift
500 kr
Städavgift (Återfås om man deltar på städdag)
2 x 200 kr
Pål-plats nr 1-6  8-14 800 kr
Pål-plats nr 7-19 16-36 1200 kr
Bom-plats nr 21-90
1600 kr
Bom-plats extra bred
2100 kr
Boj
1600 kr
Inträdesavgift 1000 kr